Oficiálna stránka ALBATROS Klub

Prehľad o poslednej vykonanej generálnej oprave Albatrosa 498.104

Email Tlačiť PDF

.... ale nič netrvá večne a preto sme sa museli v roku 2005, kedy skončila lehota platnosti kotla a na rušni bolo potrebné vykonať vyväzovaciu opravu, zodpovedne rozhodnúť čo ďalej ...

Od piatka 15. apríla 2005 od polnoci bol „Albatros“ 498.104 neprevádzkyschopný z dôvodu skončenia lehoty platnosti jeho kotla. Pri tejto príležitosti sa konalo vo všetkej tichosti, len za účasti členov Albatros klubu a niekoľkých priaznivcov, rozlúčkové stretnutie v priestoroch poštových koľají bratislavskej hlavnej stanice, kde sa poslednýkrát slávnostne zakúrený rušeň predviedol vo svojej kráse. Snahou všetkých bolo vytvoriť podmienky a priestor pre jeho ďalšie pôsobenie tak, aby i v budúcnosti ostal každodennou súčasťou života dnes už transformovaných železníc na Slovensku, pretože sa v minulosti významnou mierou podieľal na ich povojnovom vývoji.

Na výročnej členskej schôdzi Albatros klubu dňa 26. apríla 2005 sa jeho členovia jednohlasne zhodli na tom, že sa chcú o parný rušeň 498.104 ako aj o ďalšie pridelené historické vozidlá MDC starať aj naďalej a chcú sa v maximálnej miere podieľať na plánovanej oprave rušňa. Preto požiadali o uzatvorenie „Zmluvy o prenájme“ týchto vozidiel medzi ŽSR a Albatros klubom. Týmto bol jednoznačne vyjadrený nesúhlas s inými alternatívami, ktoré v tom čase existovali.

Prípravy a rokovania ohľadne „Zmluvy o prenájme“ trvali takmer rok a vyvrcholili jej podpisom na začiatku roku 2006. Uzatvorením zmluvy zobral na seba Albatros klub celé ekonomické a prevádzkové bremeno súvisiace nielen s nutnou opravou, ale aj s budúcou prevádzkou rušňa. V piatok dňa 7. apríla 2006 sa uskutočnila preprava rušňa do Vrútok. Vďaka ústretovému prístupu zo strany ZSSK Cargo Slovakia, a.s. si Albatros klub pre účely vykonania opravy prenajal za veľmi výhodných podmienok v priestoroch bývalého RD Vrútky halu R2. Presun do Vrútok bol jediný spôsob, ako zvládnuť technologicky veľmi náročnú opravu, pretože tu sídli jediná certifikovaná opravovňa na parné kotly na Slovensku - OKV Martin. Takisto výdatná pomoc blízkej ŽOS Vrútky a ich technologickej základne sa stala významným momentom zvládnutia rozsahu opravy.

Po preprave do RD Vrútky bol rušeň a tender počas niekoľkých mesiacov úplne rozobratý a začala sa tak precízna generálna oprava. Všetky súčiastky boli dôkladne vyčistené, skontrolované a zrenovované. Tie, ktoré nebolo možné zrenovovať, boli vyrobené nové.

Po vykonaní demontážnych, meracích a diagnostických prác sa ukázalo, že skutočne potrebný rozsah opravy bude výrazne väčší ako nariaďujú platné udržiavacie poriadky.

S uvedenou situáciou sa Albatros klub vysporiadal a rozhodol sa vzhľadom na eminentný záujem dosiahnuť u parného rušňa 498.104 okrem plne prevádzkyschopného a dobrého technického stavu aj vysokú kvalitu opravy pre dosiahnutie dokonalej estetickej úrovne, že vykoná potrebný rozsah opravy aj za cenu jej predĺženia oproti plánu.

Po ukončení kľúčovej časti opravy a po uvedení rušňa do prepravovateľného stavu sa uskutočnila dňa 16. novembra 2008 jeho preprava do RD Bratislava hlavné. Skončilo sa tak náročné dva a pol roka trvajúce obdobie, počas ktorého členovia Albatros klubu víkend čo víkend dochádzali naVrútky, aby tu mohli pracovať na náročnej oprave rušňa.

V RD Bratislava hlavné boli vykonané všetky finalizačné a montážne práce, vrátane vyhotovenia kompletného náteru. Nasledovali funkčné skúšky jednotlivých častí, ktoré boli zavŕšené dňa 17. novembra 2009 skúšobnou jazdou do Nových Zámkov. Na rušni bolo členmi Albatros klubu počas trvania poslednej opravy odpracovaných brigádnickým spôsobom viac ako 40 000 hodín.

Posledná úprava Štvrtok, 09 Február 2012 20:12

Udržiavanie Albatrosa v prevádzkyschopnom stave je možné aj vďaka spolupráci, pomoci a sponzorstvu nasledovných firiem a subjektov

zoswagonservicezsskrudoslankwitzerEVPUzsrzoszsskRSLsiemensKusovkaTechnolabwgskezsskCARGOzsskzsskzsskŽSRzsskzsskkjellberg 
bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet
spinner
Nachádzate sa tu: Naše vozidlá Parný rušeň 498.104 Prehľad o poslednej vykonanej generálnej oprave Albatrosa 498.104