Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Albatros klub pri ZO OZŽ Rušňového depa Bratislava hlavné začal písať svoju históriu v neoficiálnej podobe už od roku 1990. Bolo to práve od okamihu, kedy sa okolo parného rušňa 498.104, ktorý bol do depa pridelený Múzejným dokumentačným centrom, začali stretávať niekoľkí, prevažne mladí ľudia, so spoločným odvážnym a ušľachtilým cieľom – priviesť svoju rýchlikovú krásavicu do prevádzkyschopného stavu.

Členovia ALBATROS klubu v úzkej spolupráci s prevádzkovým a dielenským personálom rušňového depa konečne v roku 1994 uviedli po 3 a pol roku práce parný rušeň 498.104 do prevádzky. Albatros bol slávnostne zakúrený dňa 15. marca 1994 a po odstránení „detských chorôb“ absolvoval opäť po mnohých rokoch technicko- bezpečnostnú skúšku (TBS) na trati Kúty – Bratislava dňa 27. marca 1994, pričom bez problémov dosiahol rýchlosť 140 km/hod.

Počas rokov 1994 až 2004 členovia Albatros klubu s rušňom 498.104 počas 111 nostalgických akcií najazdili 35 000 km a na jeho opravách odpracovali tisíce brigádnických hodín. Pri týchto akciách boli tak Albatros 498.104, ako aj ostatné pridelené historické vozidlá ŽSR-VVÚŽ-MDC (náraďový vozeň F 2309, obytný vozeň Bai 806, reštauračný vozeň WRa 028, zauhľovací koľajový žeriav KIROW EDK 10/2 a nehodový žeriav EDK 300), vždy spoľahlivo schopné prevádzky a obsadené kvalifikovaným personálom z radov Albatros klubu, aby tak vzorne reprezentovali železnicu na Slovensku, MDC ako vlastníka uvedených vozidiel a tiež domovské Rušňové depo Bratislava hlavné.

Počas spomenutých jedenástich rokov bola vďaka cieľavedomej snahe v podmienkach rušňového depa prácne vybudovaná odbornostná, technická a súčiastková základňa. Svojpomocne boli upravené a prispôsobené priestory, v ktorých je dnes okrem parného rušňa 498.104 umiestnená aj väčšina ostatných historických vozidiel. Z členov Albatros klubu sa vykryštalizoval kvalitný kolektív pracovníkov s veľkým dobrovoľníckym potenciálom, ktorý je schopný podávať nadštandardné výkony so záujmom, zodpovednosťou a nasadením.

…. ale nič netrvá večne a preto sme sa museli v roku 2005, kedy skončila lehota platnosti kotla a na rušni bolo potrebné vykonať vyväzovaciu opravu, zodpovedne rozhodnúť čo ďalej …

Od piatka 15. apríla 2005 od polnoci bol „Albatros“ 498.104 neprevádzkyschopný z dôvodu skončenia lehoty platnosti jeho kotla. Pri tejto príležitosti sa konalo vo všetkej tichosti, len za účasti členov Albatros klubu a niekoľkých priaznivcov, rozlúčkové stretnutie v priestoroch poštových koľají bratislavskej hlavnej stanice, kde sa poslednýkrát slávnostne zakúrený rušeň predviedol vo svojej kráse. Snahou všetkých bolo vytvoriť podmienky a priestor pre jeho ďalšie pôsobenie tak, aby i v budúcnosti ostal každodennou súčasťou života dnes už transformovaných železníc na Slovensku, pretože sa v minulosti významnou mierou podieľal na ich povojnovom vývoji.

Do súčasnosti sa z celej 15-kusovej série týchto rušňov zachovali v rámci bývalého Československa iba (alebo dokonca až) tri stroje:

  • prevádzkyschopný 498.104 na Slovensku v depe Bratislava hlavné v starostlivosti ALBATROS klubu
  • neprevádzkyschopný 498.106 v Chomutove
  • neprevádzkový vrak rušňa 498.112 v depe Louny

Na prelome rokov 2009/2010 si československá železničná história pripomenula výročie 55 rokov od výroby a dodania posledných parných rýchlikových rušňov pre vtedajšie Československé štátne dráhy, vynikajúcich strojov radu 498.1 ČSD. Vzhľadom na skutočnosť, že išlo z mnohých hľadísk nesporne o výnimočné výrobky nášho strojárskeho priemyslu, určite si zaslúžia stručnú rekapituláciu informácií hodnotiacich nielen obdobie ich vrcholnej slávy, ale aj ich osudov po vyradení z pravidelnej prevádzky. Uvedené údaje boli čerpané z dostupnej literatúry, zo záznamov uložených v archívoch výrobcu a prevádzkovateľov a zo spomienok železničiarov – pamätníkov.

Po ukončení kľúčovej časti opravy a po uvedení rušňa do prepravovateľného stavu sa uskutočnila dňa 16. novembra 2008 jeho preprava do RD Bratislava hlavné. Skončilo sa tak náročné dva a pol roka trvajúce obdobie, počas ktorého členovia Albatros klubu víkend čo víkend dochádzali naVrútky, aby tu mohli pracovať na náročnej oprave rušňa.

V RD Bratislava hlavné boli vykonané všetky finalizačné a montážne práce, vrátane vyhotovenia kompletného náteru. Nasledovali funkčné skúšky jednotlivých častí, ktoré boli zavŕšené dňa 17. novembra 2009 skúšobnou jazdou do Nových Zámkov. Na rušni bolo členmi Albatros klubu počas trvania poslednej opravy odpracovaných brigádnickým spôsobom viac ako 40 000 hodín.

Návrat na vrch stránky