Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Už od roku 2014 nám pomáhate udržiavať parný rušeň 498.104 Albatros v pohybe. Vtedy ste nám odovzdali 590,76 EUR a počet darcov každým rokom rastie. V roku 2019 ste nám darovali 1602,01 EUR, ktoré sme použili na zakúpenie technického vybavenia potrebného na opravu rušňa. Taktiež sme podporili ochranu životného prostredia a zakúpili sme vratné poháre z tvrdeného plastu na čapované nápoje. Tým sme prestali používať jednorazové plastové poháre. Príspevky za rok 2020 boli použité na opravu dvojkolesí parného rušňa 498.104 Albatros, ktoré neboli sústružené od vyradenia rušňa z prevádzky, čiže viac ako 41 rokov. Sústruženie dopadlo vynikajúco a aj naň prispeli darcovia 2% v minulom roku (2021). V roku 2022 sme okrem iných činností dali vyrobiť aj historické uniformy pre sprievodcov na našich jazdách a dokúpili sme potrebné technické vybavenie k opravám parného rušňa.

V roku 2023 sme príspevky z 2% z daní použili na zakúpenie dymnice pre parný rušeň 498.104 Albatros. Aj táto súčasť rušňa – dymnica, je jedna z tých častí, ktorá nebola vymenená od výroby rušňa, čiže takmer 70 rokov! Tento projekt sa uskutočnil  aj vďaka podpore spoločnosti Siemens s. r. o.
ĎAKUJEME.

Všetky vaše príspevky budú aj v tomto roku použité na podporu občianskeho združenia ALBATROS klub a reštaurovanie historických vozidiel v našej správe. V roku 2024 dostane parný rušeň Albatros nové prítokové rúry, prehrievač, výfukový stojan, vzduchojemy, klembu, rošty, krúžky šupátok, ložisko spojnice L S1, obruče a ložiská na dvojkolesia tendra a bude
vykonaná zostrená prehliadka kotla, defektoskopia a tlaková skúška. Finančne náročné opravy robíme z dobrovoľných príspevkov, príspevkov sponzorov, projektov a 2% z daní a vlastných financií ALBATROS klubu.

Ďakujeme všetkým vám, ktorým história nie je ľahostajná.

ĎAKUJEME za vašu pomoc!  Váš ALBATROS tím.

2% z daní 2023

 

V roku 2024 z technických dôvodov ALBATROS klub nebude v zozname príjemcov. Preto Vás prosíme o zaslanie príspevku partnerovi ALBATROS klubu – Klubu železničných modelárov Vrútky a tak môžete vyhrať miestenku na mimoriadnu jazdu do Hoštic u Volyně!

Obchodné meno: Klub železničných modelárov Vrútky
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42071623
Sídlo: 036 01 Martin, Kernova 8/7

SÚŤAŽ

Ako poukázať 2% z daní

Dôležité termíny:
 
 • do 31. marca 2023 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
 • do 30. apríla 2023 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)
 • dokument Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

   1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
   2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
   3. Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

Návrat na vrch stránky