Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Albatros klub pri ZO OZŽ Rušňového depa Bratislava hlavné začal písať svoju históriu v neoficiálnej podobe už od roku 1990. Bolo to práve od okamihu, kedy sa okolo parného rušňa 498.104, ktorý bol do depa pridelený Múzejným dokumentačným centrom, začali stretávať niekoľkí, prevažne mladí ľudia, so spoločným odvážnym a ušľachtilým cieľom – priviesť svoju rýchlikovú krásavicu do prevádzkyschopného stavu.

Členovia ALBATROS klubu v úzkej spolupráci s prevádzkovým a dielenským personálom rušňového depa konečne v roku 1994 uviedli po 3 a pol roku práce parný rušeň 498.104 do prevádzky. Albatros bol slávnostne zakúrený dňa 15. marca 1994 a po odstránení „detských chorôb“ absolvoval opäť po mnohých rokoch technicko-bezpečnostnú skúšku (TBS) na trati Kúty – Bratislava dňa 27. marca 1994, pričom bez problémov dosiahol rýchlosť 140 km/hod.

Počas rokov 1994 až 2004 členovia Albatros klubu s rušňom 498.104 počas 111 nostalgických akcií najazdili 35 000 km a na jeho opravách odpracovali tisíce brigádnických hodín. Pri týchto akciách boli tak Albatros 498.104, ako aj ostatné pridelené historické vozidlá ŽSR-VVÚŽ-MDC (náraďový vozeň F 2309, obytný vozeň Bai 806, reštauračný vozeň WRa 028, zauhľovací koľajový žeriav KIROW EDK 10/2 a nehodový žeriav EDK 300), vždy spoľahlivo schopné prevádzky a obsadené kvalifikovaným personálom z radov Albatros klubu, aby tak vzorne reprezentovali železnicu na Slovensku, MDC ako vlastníka uvedených vozidiel a tiež domovské Rušňové depo Bratislava hlavné. Počas spomenutých jedenástich rokov bola vďaka cieľavedomej snahe v podmienkach rušňového depa prácne vybudovaná odbornostná, technická a súčiastková základňa. Svojpomocne boli upravené a prispôsobené priestory, v ktorých je dnes okrem parného rušňa 498.104 umiestnená aj väčšina ostatných historických vozidiel. Z členov Albatros klubu sa vykryštalizoval kvalitný kolektív pracovníkov s veľkým dobrovoľníckym potenciálom, ktorý je schopný podávať nadštandardné výkony so záujmom, zodpovednosťou a nasadením.

Návrat na vrch stránky