Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

2% Z DANÍ NIE JE MÁLO!

Aj v roku 2022 sme prijímateľmi dvoch percent z vašich daní. Ďakujeme.

Vážení priatelia, priaznivci parnej nostalgie – opäť sa na vás obraciame s prosbou o podporu.

ALBATROS klub je prijímateľom 2% z dane a preto si vás týmto dovoľujeme požiadať o poukázanie časti vašich daní našej organizácii. Aj vďaka vašim príspevkom budeme môcť organizovať jazdy parným rušňom 498.104 Albatros a tiež bezplatné jazdy pre deti so zdravotným postihnutím a z detských domovov.

ALBATROS klub je občianske združenie s jasným cieľom – nielen udržiavať parného krásavca – rušeň 498.104 v prevádzkyschopnom stave, ale aj organizovať jazdy po Slovensku a zúčastňovať sa na akciách v celej Európe. V roku 2021 čakala parný rušeň Albatros veľmi náročná oprava. Išlo o sústruženie jazdných plôch dvojkolesí, ktoré neboli na sústruhu od vyradenia parného rušňa 498.104 z prevádzky, čiže viac ako 41 rokov. Sústruženie dopadlo vynikajúco a aj naň prispeli darcovia 2% v minulom roku. ĎAKUJEME.

Všetky vaše príspevky budú použité na podporu občianskeho združenia ALBATROS klub a reštaurovanie historických vozidiel v našej správe. V roku 2022 máme okrem iných činností v pláne dať vyrobiť historické uniformy pre sprievodcov na našich jazdách, ako aj dokúpenie potrebného technického vybavenia k opravám parného rušňa.

Ďakujeme všetkým vám, ktorým história nie je ľahostajná.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

Ako poukázať 2% z daní

Dôležité termíny:
  • do 31. marca 2022 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

  • do 30. apríla 2022 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

  3. Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Návrat na vrch stránky